suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Anslutning till vatten- och avloppsnätet

  • Tjänst
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

Anslutning till vatten- och avloppsledningsnätet beviljas inom fastställt verksamhetsområde enligt vattentjänstverkets allmänna leveransvillkor och avtalsvillkor.

Verksamhetsområdet för vattentjänster, dvs. vattenförsörjning respektive avloppshantering, är fastställda av kommunfullmäktige och inritade på kartmaterial som finns på vattentjänstverket.

Anslutning utanför verksamhetsområdet beviljas enligt villkor som framgår i punkt 2.4 i allmänna leveransvillkoren.

Innan fastighet ansluts uppgörs ett skriftligt avtal mellan kunden och vattentjänstverket.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Vattenverket i kommunerna eller samkommunerna är skyldiga att tillhandahålla invånarna klanderfritt hushållsvatten samt lämpligt avloppssystem och lämplig behandling av avlopp.

Fastigheter som är belägna i tätorter ska i regel höra till kommunens eller samkommunens vattenledningsnät och avloppssystem. Fastighetsägaren ska ingå ett avtal om anslutning av fastigheten till vattenförsörjningen och användning av servicen med vattenverket. Om fastigheten säljs, överförs avtalet i allmänhet till den nya ägaren. Fastighetsägaren betalar för anslutning till vatten- och avloppsnätet, det tekniska anslutningsarbetet, vattenanvändningen och avloppsavgiften.

Utanför tätorter är fastighetsägare inte alltid skyldiga att ansluta sig till vattentjänsterna, om vattenförsörjningen och avloppshanteringen sköts på annat lämpligt sätt. På glesbygden finns det nödvändigtvis inte tillgång till vattenförsörjningstjänster. Miljöskyddsmyndigheten i kommunen kan på ansökan bevilja befrielse från anslutningsskyldigheten.

När en så stor del av fastigheterna som möjligt är anslutna till vattenledningsnätet och avloppssystemet, fungerar vattenförsörjningen effektivt, ekonomiskt och säkert. Behandling av avloppsvatten är en del av miljövården. Kommunen eller samkommunen samarbetar med privata vattenandelslag samt aktörer som distribuerar vatten och behandlar avloppsvatten.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 10.6.2020