suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Pielavesi kommun

Annonsering och vägvisnings tillstånd

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Pielavesi
  • Offentlig tjänst

Du behöver tillstånd för tillfälliga annonser och skyltar placerade på allmän plats i en tätort. Tillstånd söks hos den kommun där annonsen eller skyltningen finns. Permanenta annonser kräver bygg- och placeringslov. Byggnadstillsynsmyndigheten ansvarar för annonser som monteras i byggnader.

Du behöver inte ansöka om tillstånd för att annonsera montrar framför butiker. Reklamläktare får inte plac ...

Gör så här

Ansök om tillfälliga reklam- och skylttillstånd med hjälp av ett elektroniskt formulär.

Ansök om investeringslov för permanent annons från kommunens byggkontroll.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Giltighetstid

Tillståndet gäller enligt tillståndsbeslutet.

Servicen tillhandahålls av

Pielavesi kommun

Ansvarig för tjänsten

Pielavesi kommun
Ansvarig för texten: Pielavesi kommun
Uppdaterad: 15.11.2022