suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Anmälan om vattenburen epidemi

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Anmäl en epidemi eller misstanke om en epidemi som orsakats av hushållsvatten, bassängvatten eller vatten vid badstrand till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten omedelbart när du upptäcker den.

Om du misstänker en vattenburen epidemi i Rovaniemi, Ranua, Pello, Kolari eller Övertorneå ska du anmäla detta till Rovakaari miljöhälsovård.

Gör så här

Uppge åtminstone följande i anmälan

  • om misstanken gäller hushållsvatten, bassängvatten eller vatten vid badstrand
  • var den misstänkta epidemin finns
  • på vilka grunder du tror att det är fråga om en vattenburen epidemi.

Du kan göra anmälan via responstjänsten på nätet, genom att ringa hälsoövervakningens kundservicetelefon eller per e-post till adressen terveystarkastaja@rovaniemi.fi.

För vem och på vilka villkor

Vem som helst kan göra en anmälan om en vattenburen epidemi eller misstanke om en epidemi.

Om en näringsidkare är etablerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillfälligt tillhandahåller sina tjänster i Finland, gäller samma skyldigheter för verksamheten som för näringsidkare etablerade i Finland.

Verksamhetsutövaren är skyldig att anmäla en epidemi eller misstanke om en epidemi i sin egen verksamhet.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 20.3.2023