suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Dataombudsmannens byrå

Anmälan om personuppgiftsincident till dataombudsmannens byrå

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

I dataskyddsförordningen finns en skyldighet för organisationer att anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till dataombudsmannens byrå.

Den personuppgiftsansvarige ska kunna bedöma nivån på den risk som orsakas av personuppgiftsincidenten för de drabbade personerna. Risknivån fastställs av de åtgärder som den personuppgiftsansvarige ska vidta. Risker kan bedömas på tre nivåer:

  1. orsaka ...

Gör så här

En anmälan ska innehålla beskrivningen av personuppgiftsincidenten, tidslinjen, orsaken till incidenten, de uppgifter som är föremål för incidenten och konsekvensen för de registrerade. Beskriv också de åtgärder som gjorts i din organisation före personuppgiftsincidenten och efter personuppgiftsincidenten upptäcktes.

Om inte all information är tillgänglig kan du göra en preliminär anmälan som kompletteras senare. Du kan också ge en uppskattning av antalet personer och av de lagrade uppgifter som är föremål för personuppgiftsincidenten om det exakta antalet inte är känt.

Vänligen sänd inte känsliga uppgifter (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd) eller sekretessbelagda uppgifter på blanketten. Du kan sända dem separat med skyddad post vid justitieministeriets tjänst.

Servicen tillhandahålls av

Dataombudsman

Ansvarig för tjänsten

Dataombudsman
Ansvarig för texten: Dataombudsmannens byrå
Uppdaterad: 16.11.2021