suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Dataombudsmannens byrå

Anmälan om personuppgiftsincident till dataombudsmannens byrå

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

I dataskyddsförordningen finns en skyldighet för organisationer att anmäla vissa typer av personuppgiftsincidenter till dataombudsmannens byrå.

Den personuppgiftsansvarige ska kunna bedöma nivån på den risk som orsakas av personuppgiftsincidenten för de drabbade personerna. Risknivån fastställs av de åtgärder som den personuppgiftsansvarige ska vidta. Risker kan bedömas på tre nivåer:

  1. orsakar inte risk
  2. orsakar risk
  3. orsakar hög risk.

En personuppgiftsincident ska anmälas till dataombudsmannens byrå, om incidenten kan innebära risker för fysiska personers rättigheter och friheter.

En personuppgiftsincident kan anmälas med en elektronisk blankett på dataombudsmannens byrås webbplats. En personuppgiftsincident ska anmälas utan oskäligt dröjsmål och i mån av möjlighet inom 72 timmar från det att du blivit medveten om personuppgiftsincidenten. Ansvaret för att göra anmälan ligger hos den personuppgiftsansvarige.

Med en personuppgiftsincident avses en händelse som leder till att personuppgifter förstörs, försvinner, ändras, olovligen överlåts eller hamnar i händerna på en aktör som saknar rätt att behandla dem.

Gör så här

En anmälan ska innehålla beskrivningen av personuppgiftsincidenten, tidslinjen, orsaken till incidenten, de uppgifter som är föremål för incidenten och konsekvensen för de registrerade. Beskriv också de åtgärder som gjorts i din organisation före personuppgiftsincidenten och efter personuppgiftsincidenten upptäcktes.

Om inte all information är tillgänglig kan du göra en preliminär anmälan som kompletteras senare. Du kan också ge en uppskattning av antalet personer och av de lagrade uppgifter som är föremål för personuppgiftsincidenten om det exakta antalet inte är känt.

Vänligen sänd inte känsliga uppgifter (t.ex. uppgifter om hälsotillstånd) eller sekretessbelagda uppgifter på blanketten. Du kan sända dem separat med skyddad post vid justitieministeriets tjänst.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avDataombudsman
Ansvarig för tjänstenDataombudsman
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Dataombudsmannens byrå
Uppdaterad: 16.11.2021