suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Anmälan om misstanke om sanitära olägenheter

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Förhållandena i till exempel daghem, skolor, läroanstalter, servicehus, inkvarteringslokaler, simhallar, idrottslokaler, skönhetssalonger och andra motsvarande lokaler får inte orsaka hälsoolägenheter för användarna. Sanitär olägenhet kan orsakas av till exempel smuts, tobaksrök, temperatur- och ventilationsproblem, buller eller partiklar i inomhusluften, fibrer, mikrober och radon.

Anmäl alltid ...

Gör så här

Anmäl misstanke om sanitära olägenheter i första hand till ägaren eller innehavaren av fastigheterna i fråga. I fråga om bostäder kan du också anmäla misstanke om sanitära olägenheter till bostadsaktiebolaget eller disponenten.

Om fastighetsägaren eller innehavaren inte beaktar din anmälan eller om du inte håller med om de åtgärder som behövs, kan du göra anmälan till hälsoskyddsmyndigheten i den kommun där du är belägen.

Om misstanken om sanitära olägenheter gäller ditt eget företag inom livsmedelsbranschen ska du göra anmälan i anmälningstjänsten Ilppa.

I Rovaniemi, Ranua, Pello, Kolari och Övertorneå görs en anmälan om misstanke om sanitära olägenheter till miljöhälsovården i Rovakaari.

Vid misstanke om sanitära olägenheter i bostaden ska du i första hand använda webblanketten Begäran om bostadsgranskning. Mer information och anvisningar hittar du i tjänsten Utredning av sanitära olägenheter i bostäder.

Du kan göra en anmälan om andra lokaler via responstjänsten på nätet, per e-post eller genom att ringa hälsotillsynens kundservicetelefon.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

För vem och på vilka villkor

Om en näringsidkare är placerad i en stat som hör till något annat Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde och erbjuder sina tjänster tillfälligt i Finland omfattas näringsidkaren av samma förpliktelser som för en näringsidkare i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Misstanke om sanitära olägenheter kan gälla till exempel inomhusluften, renhet, temperatur, fukt, ljus och buller i bostäder eller andra lokaler. Sådana fastigheter är till exempel skolor, daghem, servicehus, simhallar, gym och skönhetssalonger.

Fastighetsägare eller -innehavare ska alltid i första hand underrättas om misstankar om sanitära olägenheter. Om fastighetsägaren eller -innehavaren inte beaktar din anmälan eller inte håller med om de åtgärder som behövs, ska du göra anmälan till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten på den ort där fastigheterna är belägna.

Vem som helst kan göra anmälan om misstanke om sanitära olägenheter.

Servicen tillhandahålls av

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd

Ansvarig för tjänsten

Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Ansvarig för texten: Rovakaari Miljö- och hälsoskydd
Uppdaterad: 27.1.2023