suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om misstanke om matförgiftning

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

En aktör i livsmedelsbranschen måste anmäla en matförgiftning till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet genast när han eller hon

  • fått information om matförgiftning som orsakats av livsmedel som han eller hon har hanterat
  • misstänker att livsmedel som han eller hon har hanterat kan orsaka matförgiftning.

Hantering av livsmedel innebär producering, förädling, försäljning, servering eller förmedling av livsmedel.

Livsmedel som man misstänker kan orsaka matförgiftning får inte förstöras, utan ska bevaras för undersökningar.

Också matförgiftningar och misstankar om matförgiftning orsakade av dricksvatten ska anmälas till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet.

Gör så här

Anmäl genast matförgiftning eller misstanke om matförgiftning till kommunens livsmedelstillsynsmyndighet.

Ange i anmälan åtminstone

  • vilket livsmedel matförgiftningen eller misstanken beror på
  • vilken aktörs livsmedel matförgiftningen eller misstanken beror på
  • varför du tror att det rör sig om matförgiftning eller misstanke om sådan.

Om livsmedlet i fråga fortfarande finns kvar, förvara det ändamålsenligt. På så sätt kan det undersökas för att utreda orsaken till matförgiftning.

Kontakta hälsoinspektören vid Villmanstrandsregionens miljöväsendes livsmedelstillsyn. Vid behov kan hälsoinspektören ta prover på misstänkta livsmedel och enligt övervägande inspektera lokalen.

Anmäl misstanke om matförgiftning per e-post till miljöväsendets registratorskontor eller genom att ringa hälsoinspektören.

Om ditt företag får en anmälan av kunden om misstanke om matförgiftning, är företaget enligt lagen skyldigt att göra en anmälan om detta till livsmedelstillsynen. När du som kund misstänker att du har fått matförgiftning av ett livsmedel som varit till salu eller serverats i Villmanstrand, Taipalsaari, Savitaipale, Luumäki eller Lemi ska du så snabbt som möjligt anmäla detta till livsmedelstillsynen vid Villmanstrandsregionens miljöväsende. En anmälan som görs snabbt förbättrar möjligheterna att utreda fallet.

När man överväger orsaken till matförgiftning är det bra att komma ihåg att det oftast tar från några timmar till flera dagar från det att man äter till att symptomen på matförgiftning börjar.

Det tar från några timmar till flera dagar innan matförgiftningssymtomen börjar. Därför är det bra att utöver den mat som ätits senast också fundera på mat som ätits under de föregående dagarna. Fundera också på om det fanns något misstänkt i den måltid/mat du misstänker, om du i din närmaste krets har haft magsjuka eller liknande symtom den senaste tiden eller om du har varit utomlands under den senaste månaden. Ange dessa uppgifter så noggrant som möjligt när du gör anmälan.

För vem och på vilka villkor

Det huvudsakliga ansvaret för att anmäla matförgiftning eller misstanke om sådan finns hos den aktör som hanterat livsmedlet i fråga, eller i vars utrymmen dricksvattnet serverats. En anmälan kan dock göras av vem som helst.

Om en näringsidkare är placerad i en stat som hör till något annat Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde och erbjuder sina tjänster tillfälligt i Finland kräver verksamheten samma tillstånd som för en näringsidkare i Finland.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

Servicen tillhandahålls av

Miljöväsendet i Villmanstrandsregionen

Ansvarig för tjänsten

Miljöväsendet i Villmanstrandsregionen
Ansvarig för texten: Miljöväsendet i Villmanstrandsregionen
Uppdaterad: 1.3.2023