suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan om lagring av gödsel i stackar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Anmäl lagring av torrgödsel och oförpackade organiska gödselfabrikat i stack och lagring av torrgödsel i stack i undantagsfall innan lagringen inleds till den kommunala miljövårdsmyndigheten.

Det är förbjudet att lagra gödsel i stackar på grundvattenområden och områden som är utsatta för översvämningar. Stacken ska placeras på ett bärande åkerområde och på en sluttande åker så högt som möjligt. S ...

Gör så här

Om du lagrar torrgödsel och oförpackade organiska gödselfabrikat i stack eller torrgödsel vid exceptionella situationer, ska du göra en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten 14 dygn innan lagringen inleds. Miljöskyddsmyndigheten utför vid behov en inspektion.

Som mottagare av gödsel och organiska gödselfabrikat ska du göra en anmälan om lagringen av dem. Om du är verksamhetsutövare på vars djurgård gödseln uppstår, ska du göra en anmälan om lagring av gödsel vid exceptionella situationer och om efterkompostering.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En stack är en avlång grop som grävts i en åker där det finns gödsel, andra organiska gödselmedel eller kompost som eftermognar i väntan på senare spridning på åkern. Stacken ska förhandsanmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet.

Det är förbjudet att lagra gödsel på grundvattenområden och områden som har benägenhet att översvämmas. Stacken ska placeras på ett bärande åkerområde och så högt upp som möjligt på sluttande åkrar. Stacken ska placeras minst 100 meter från vattendrag, huvuddiken eller hushållsbrunnar och minst fem meter från diken.

I botten av stacken ska placeras en 20 centimeter tjockt lager som binder vätska, och stacken ska täckas över med en tät presenning. Snö ska avlägsnas innan stacken grävs.

Det material som lagrats i stacken ska spridas ut senast efter ett år. En ny stack får placeras på samma plats två år senare.

Servicen tillhandahålls av

Miljöväsendet i Villmanstrandsregionen

Ansvarig för tjänsten

Miljöväsendet i Villmanstrandsregionen
Ansvarig för texten: Miljöväsendet i Villmanstrandsregionen
Uppdaterad: 29.12.2022