suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Lovisa stad

Anmälan om lagring av gödsel i stackar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Lovisa
  • Offentlig tjänst

Stacken ska förhandsanmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet. Anmälan ska göras om varje stack. En ny anmälan ska lämnas in fastän stacken anläggs på samma ställe som året innan

Gör så här

Förvaring av torrgödsel och opackade organiska gödselpreparat i stacken och lagring av torrgödsel i stacken i undantagsfall ska anmälas 14 dygn innan lagringen inleds till kommunens miljöskyddsmyndighet, som vid behov genomför en inspektion.

Den som tar emot gödslet och de organiska gödselpreparaten gör anmälan. Anmälan om lagring av gödsel i undantagsfall och eftermognande av kompost gör den verksamhetsutövare på vars gård gödslet uppkommer.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En stack är en avlång grop i en åker där man lagrar eller placerar gödsel, andra organiska gödslingsmedel eller eftermognande kompost i väntan på att det senare ska spridas ut på åkern. Stacken ska förhandsanmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet.

Det är förbjudet att lagra gödsel på grundvattenområden och områden som har benägenhet att översvämmas. Stacken ska placeras på ett bärande åkerområde och så högt upp som möjligt på sluttande åkrar. Stacken ska placeras minst 100 meter från vattendrag, huvuddiken eller hushållsbrunnar och minst fem meter från diken.

I botten av stacken ska placeras en 20 centimeter tjockt lager som binder vätska, och stacken ska täckas över med en tät presenning. Snö ska avlägsnas innan stacken grävs.

Det material som lagrats i stacken ska spridas ut senast efter ett år. En ny stack får placeras på samma plats två år senare.

Statsrådets förordning om begränsning av vissa utsläpp från jordbruk och trädgårdsodling

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avLovisa stad
Ansvarig för tjänstenLovisa stad
Område Lovisa
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Lovisa stad
Uppdaterad: 26.5.2020