suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Anmälan om lagring av gödsel i stackar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 5 kommuner
  • Offentlig tjänst

Anmälan om lagring av gödsel i stack ska göras skriftligen 14 dygn innan lagringen påbörjas till Västkustens miljöenhet i Korsholm, Kristinestad eller Närpes. En karta över basskiftet och där platsen för stacken märkts ut bör fogas till anmälan.

Gör så här

Om du lagrar torrgödsel och oförpackade organiska gödselfabrikat i stack eller torrgödsel vid exceptionella situationer, ska du göra en anmälan till den kommunala miljövårdsmyndigheten 14 dygn innan lagringen inleds. Miljöskyddsmyndigheten utför vid behov en inspektion.

Som mottagare av gödsel och organiska gödselfabrikat ska du göra en anmälan om lagringen av dem. Om du är verksamhetsutövare på vars djurgård gödseln uppstår, ska du göra en anmälan om lagring av gödsel vid exceptionella situationer och om efterkompostering.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

En stack är en avlång grop som grävts i en åker där det finns gödsel, andra organiska gödselmedel eller kompost som eftermognar i väntan på senare spridning på åkern. Stacken ska förhandsanmälas till kommunens miljöskyddsmyndighet.

Det är förbjudet att lagra gödsel på grundvattenområden och områden som har benägenhet att översvämmas. Stacken ska placeras på ett bärande åkerområde och så högt upp som möjligt på sluttande åkrar. Stacken ska placeras minst 100 meter från vattendrag, huvuddiken eller hushållsbrunnar och minst fem meter från diken.

I botten av stacken ska placeras en 20 centimeter tjockt lager som binder vätska, och stacken ska täckas över med en tät presenning. Snö ska avlägsnas innan stacken grävs.

Det material som lagrats i stacken ska spridas ut senast efter ett år. En ny stack får placeras på samma plats två år senare.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 4.6.2020