suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Civiltjänstcentralen

Anmälan om civiltjänstgöringsförseelse

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Hela Finland
  • Offentlig tjänst

När en civiltjänstepliktig försummar sina förpliktelser som ingår i tjänsteuppgifterna eller handlar i strid med sina förpliktelser ska civiltjänstgöringsplatsen anmäla tjänstgöringsförseelsen elektroniskt i Sivariweb. Civiltjänstcentralen tillkallar den pliktiga för hörande till centralen eller tjänstgöringsplatsen. Efter hörandet meddelar Civiltjänstcentralen sitt beslut om disciplinära åtgärder ...

Gör så här

Anmälan görs via Sivariweb. Anmälan godkänns och undertecknas elektroniskt av ansvarspersonen som namngivits i civiltjänstgöringsplatsens elektroniska civiltjänstregister (Sivariweb). Kontrollera ansvarspersonen i elektroniska civiltjänstregistret. Om en ansvarsperson saknas ska tjänstgöringsplatsen först utse en ansvarsperson och därefter lämna in anmälan om tjänstgöringsförseelse till Civiltjänstcentralen. Civiltjänstcentralen informerar den pliktiga och tjänstgöringsplatsen om hörandets tidpunkt. Tjänstgöringsplatsen kontrollerar före hörandet att den pliktigas tjänstgöringsuppgifter är uppdaterade i registret.

Civiltjänstcentralen skickar ett disciplinärt beslut eller information om en möjlig avbrytning till tjänstgöringsplatsen så snart som möjligt efter hörandet.

För vem och på vilka villkor

För att ärendet ska kunna behandlas ska anmälan om tjänstgöringsförseelsen undertecknas elektroniskt i Sivariweb av ansvarspersonen som är angiven i civiltjänstgöringsplatsens elektroniska civiltjänstregister (Sivariweb).


Giltighetstid

Anmälningsskyldigheten är fortlöpande.

Servicen tillhandahålls av

Civiltjänstcentralen

Ansvarig för tjänsten

Civiltjänstcentralen
Ansvarig för texten: Civiltjänstcentralen
Uppdaterad: 8.7.2022