suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Anmälan om campingplats

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

När en campingplats grundas ska en skriftlig anmälan göras om detta till myndigheten i den kommun där campingplatsen ligger.

Gör så här

Anmäl om att grunda en campingplats till bygg- och miljönämnden i den kommun där campingplatsen är belägen. Ange i anmälan de nödvändiga uppgifterna om dig själv, campingplatsens läge samt verksamhetens karaktär och omfattning.

Skicka din anmälan till miljöövervakningen i Sibbo kommun, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Campingplatsens föreståndare ska också anmäla väsentliga förändringar i verksamheten i god tid.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma anmälningar som för näringsidkare etablerade i Finland.


Tidsfrist

Anmälan om campingplats ska göras minst tre månader innan verksamheten inleds.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Servicen tillhandahålls av

Sibbo kommun

Ansvarig för tjänsten

Sibbo kommun
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 3.3.2023