suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Sibbo kommun

Anmälan om campingplats

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Sibbo
  • Offentlig tjänst

När en campingplats grundas ska en skriftlig anmälan göras om detta till myndigheten i den kommun där campingplatsen ligger.

Gör så här

Anmäl om att grunda en campingplats till bygg- och miljönämnden i den kommun där campingplatsen är belägen. Ange i anmälan de nödvändiga uppgifterna om dig själv, campingplatsens läge samt verksamhetens karaktär och omfattning.

Skicka din anmälan till miljöövervakningen i Sibbo kommun, primärt elektroniskt till adressen miljo@sibbo.fi.

För vem och på vilka villkor

Campingplatsens föreståndare ska också anmäla väsentliga förändringar i verksamheten i god tid.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma anmälningar som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsfri.


Tidsfrist

Anmälan om campingplats ska göras minst tre månader innan verksamheten inleds.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avSibbo kommun
Ansvarig för tjänstenSibbo kommun
Område Sibbo
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Sibbo kommun
Uppdaterad: 22.9.2020