suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Anmälan om campingplats

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • Korsholm
  • Offentlig tjänst

När en campingplats grundas ska en skriftlig anmälan göras om detta till myndigheten i den kommun där campingplatsen ligger.

Gör så här

Anmäl om att grunda en campingplats till bygg- och miljönämnden i den kommun där campingplatsen är belägen. Ange i anmälan de nödvändiga uppgifterna om dig själv, campingplatsens läge samt verksamhetens karaktär och omfattning.

För vem och på vilka villkor

Campingplatsens föreståndare ska också anmäla väsentliga förändringar i verksamheten i god tid.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma anmälningar som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.


Tidsfrist

Anmälan om campingplats ska göras minst tre månader innan verksamheten inleds.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Korsholm
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 4.6.2020