suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Korsholms kommun

Anmälan om buller och skakningar

  • Tillstånd eller annan skyldighet
  • 4 kommuner
  • Offentlig tjänst

Verksamhetsutövaren ska till den kommunala miljövårdsmyndigheten göra en skriftlig anmälan om tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar, om bullret eller skakningarna kan antas bli speciellt störande. Anmälan ska göras minst 30 dygn innan verksamheten påbörjas och riktas till Västkustens miljöenhet.

Gör så här

Anmälan om buller och skakningar ska göras senast 30 dygn innan verksamheten inleds. Kommunen behandlar anmälan och utfärdar nödvändiga bestämmelser, vilka den som gjort anmälan ska följa.

Flera evenemang kan anmälas i en anmälan om buller och skakningar.

För vem och på vilka villkor

Anmälan behöver inte göras för verksamhet för vilken miljötillstånd har ansökts.

Privatpersoner behöver inte göra miljöanmälningar för verksamhet i det egna hushållet.

Om näringsidkaren är etablerad i ett annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och tillhandahåller sina tjänster tillfälligt i Finland krävs det för verksamheten samma tillstånd som för näringsidkare etablerade i Finland.

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Var och en som med sin verksamhet orsakar speciellt störande buller eller skakningar ska i förväg göra en anmälan om det till kommunens miljöskyddsmyndighet. Speciellt störande buller eller skakningar kan uppkomma till exempel vid byggarbeten, friluftskonserter, bilsportstävlingar, stenbrytning, krossning och pålning. En anmälan om buller och skakningar ska göras till exempel för stora publikevenemang och byggprojekt.

Den som orsakar olägenheterna ska dessutom i förväg meddela alla invånare, daghem och skolor, vårdinrättningar och eventuella andra berörda i olägenhetens influensområde om bullret eller skakningarna.

Om en verksamhet som orsakar buller eller skakningar sträcker sig utöver flera kommuners område ska buller- eller skakningsanmälan göras till NTM-centralen.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avKorsholms kommun
Ansvarig för tjänstenKorsholms kommun
Område Kaskö, Korsholm, Kristinestad, Närpes
Tillgängliga språkfinska, svenska
Ansvarig för texten: Korsholms kommun
Uppdaterad: 4.6.2020