suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Allmänna hälsokontroller för personer i arbetsför ålder

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Den som önskar en hälsokontroll ska kontakta hälsovårdscentralen i sin boendekommun. Vid hälsovårdarens mottagning kan du få information och råd om frågor som rör din hälsa och ditt välbefinnande, som till exempel om vaccinationer, kost, motion, rusmedel, tobak och viktkontroll. Vid behov hänvisar hälsovårdaren dig till laboratorieprov och läkarmottagning.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillha ...

Gör så här

Den som önskar en hälsokontroll ska kontakta hälsovårdscentralen i sin boendekommun. Du kan också höra dig för en hälsokontroll hos företagshälsovården.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Den som önskar en hälsoundersökning ska kontakta hälsocentralen. En undersökning omfattar i allmänhet olika mätningar med vilka man bland annat fastställer viktindexet och blodtrycket samt vissa laboratorieprov. En viktig del av undersökningen är en diskussion där man går igenom frågor som berör personens hälsa, arbets- och funktionsförmåga, levnadsvanor och eventuella symtom.

Centrala teman för hälsoundersökningen är näring, motion, sömn, rökning och alkoholkonsumtion samt livskompetens och sociala relationer. Om det vid undersökningen framkommer behov av ytterligare undersökningar eller vård, hänvisar den som utför hälsoundersökningen patienten vidare. Personer i arbetslivet kan få en hälsogranskning även hos företagshälsovården.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 1.1.2023