suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Dataombudsmannens byrå

Allmän rådgivning om dataskydd

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Dataombudsmannens byrå ger allmän handledning och rådgivning om dataskydd på allmän nivå. Vi berättar också om ärendet kräver närmare utredning och behandling vd vår byrå.

Du kan få råd till exempel om du vill veta

  • vilka dataskyddsrättigheter du har
  • hur du kan begära den personuppgiftsansvarige att ge dig tillgång till eller radera dina uppgifter
  • vad du ska göra om den personuppgiftsan ...

Gör så här

Försök reda ut frågor och problem som gäller behandlingen av dina personuppgifter med den personuppgiftsansvarige. Om ditt ärende inte utreds, kan du ringa telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå.

Telefonrådgivningen hjälper både privatpersoner och personuppgiftsansvariga. Telefonrådgivningen betjänar från måndag till torsdag kl. 9.00–11.00. Observera att vi inte per telefon kan ge detaljerade eller bindande ställningstaganden, utan vi ger enbart råd på allmän nivå.

Servicen tillhandahålls av

Dataombudsman

Ansvarig för tjänsten

Dataombudsman
Ansvarig för texten: Dataombudsmannens byrå
Uppdaterad: 9.4.2021