suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Ansvarig organisation Dataombudsmannens byrå

Allmän rådgivning om dataskydd

  • Tjänst
  • Hela landet utom Åland
  • Offentlig tjänst

Dataombudsmannens byrå ger allmän handledning och rådgivning om dataskydd på allmän nivå. Vi berättar också om ärendet kräver närmare utredning och behandling vd vår byrå.

Du kan få råd till exempel om du vill veta

  • vilka dataskyddsrättigheter du har
  • hur du kan begära den personuppgiftsansvarige att ge dig tillgång till eller radera dina uppgifter
  • vad du ska göra om den personuppgiftsansvarige inte svarar på din begäran
  • om det är fråga om en personuppgiftsincident
  • om du måste anmäla en personuppgiftsincident till dataombudsmannen
  • om dataskyddsförordningen tillämpas på ditt fall

Dataombudsmannen tar inte ställning till vilken information som är offentlig och vilken som är sekretessbelagd.

Gör så här

Försök reda ut frågor och problem som gäller behandlingen av dina personuppgifter med den personuppgiftsansvarige. Om ditt ärende inte utreds, kan du ringa telefonrådgivningen vid dataombudsmannens byrå.

Telefonrådgivningen hjälper både privatpersoner och personuppgiftsansvariga. Telefonrådgivningen betjänar från måndag till torsdag kl. 9.00–11.00. Observera att vi inte per telefon kan ge detaljerade eller bindande ställningstaganden, utan vi ger enbart råd på allmän nivå.

För vem och på vilka villkor

Tjänsten är avgiftsfri.

Vid alla samtal till 029 56 -nummer debiteras endast lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens eget operatörsavtal. Vid samtal från utlandet fastställs priset av den lokala operatören.

Basuppgifter

Servicen tillhandahålls avDataombudsman
Ansvarig för tjänstenDataombudsman
Område Hela Finland (utom Åland)
Tillgängliga språkfinska, svenska, engelska
Ansvarig för texten: Dataombudsmannens byrå
Uppdaterad: 9.4.2021