suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Allergologi

  • Tjänst
  • 24 kommuner
  • Offentlig tjänst

Inom allergologin undersöker och behandlar vi allergiska lung- och hudsjukdomar hos vuxna och barn samt skadliga inverkningar på hälsan orsakade av inomhusluft såsom öron-, näs- och halssjukdomar samt ögonsjukdomar som hör samman med allergiska problem.

Gör så här

Ansvarig för tjänsten

HUS Helsingfors universitetssjukhus
Ansvarig för texten: HUS Helsingfors universitetssjukhus
Uppdaterad: 30.11.2022