suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Adoptionsrådgivning

  • Tjänst
  • 27 kommuner
  • Offentlig tjänst

Om du vill adoptera ett barn ensam eller tillsammans med din make/maka eller om du vill lämna ditt barn för adoption, kontakta familjerättsliga enheten. Därifrån får du adoptionsrådgivning, vilkets syfte är att säkerställa ditt adoptivbarns säkerhet och bästa intresse. Familjerättsliga enheten har kontor i Åbo, Salo, Pargas och Letala.

Egentliga Finlands välfärdsområde tillhandahåller denna tjäns ...

Gör så här

Familjerättsliga enheten ger dig vägledning och rådgivning i adoptionsrelaterade frågor. Boka en tid via telefon eller chatt.

Familjerättsliga enheten erbjuder sina tjänster till invånarna i S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Letala, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sago, Somero, Tövsala, Åbo och Vemo.

För vem och på vilka villkor

En person som önskar adoptera måste genomgå en lagstadgad adoptionsrådgivning, där man redogör sökandens förutsättningar för föräldraskap. Dessa handlar bland annat om förväntningar angående adoption, motiven, ekonomisk situation, parrelationens läge och andra faktorer som har med föräldraskap att göra.

Bakgrundsinformation och lagstiftning

Om du ensam eller tillsammans med din make önskar ett adoptivbarn ska du eller ni ansöka om adoptionsrådgivning. Du ska också söka dig till adoptionsrådgivningen om du överväger att ge ditt barn för adoption. Syftet med adoption är att främja barnets intresse.

Adoptionsrådgivningstjänsterna ger råd och hjälper sökandena att bedöma sina färdigheter som adoptivföräldrar och förbereda sig för uppgiften som föräldrar. Vid rådgivningen utreds om det finns förutsättningar för adoption och för att barnet och dennes tidigare föräldrar kan vara i kontakt. Vid adoptionsrådgivning hänvisas de sökande till att ansöka om adoptionstillstånd och vid behov anlita en internationell adoptionstjänst. De som överväger att ge sitt barn för adoption får stöd med att fundera på adoptionen och information om olika alternativ.

Till rådgivningarnas uppgift hör också att ombesörja placeringen av barn i adoptivfamiljen. Barnets anpassning till den nya familjen stöds och följs upp. Adoptionsrådgivning kan ges av välfärdsområdena, Helsingfors stad och organisationer som beviljats tillstånd.

Servicen tillhandahålls av

Egentliga Finlands välfärdsområde

Ansvarig för tjänsten

Egentliga Finlands välfärdsområde
Ansvarig för texten: Egentliga Finlands välfärdsområde
Uppdaterad: 25.1.2023