suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Statens ekonomiska forskningscentral

Alternativt namn VATT

Statens ekonomiska forskningscentral VATT är en enhet för tillämpad ekomisk forskning på högsta nivå och fungerar som sakkunnig vid beredning och bedömning av beslut och finanspolitik.

VATT använder sig av vetenskapliga metoder och ofta omfattande registerdata för att förutspå eller utvärdera olika policyreformers effekter på bland annat individers, hushålls eller företags beteende.

VATT grundades 1990 och är underställd Finansministeriet. VATT:s årliga driftsutgifter är cirka 5,5 miljoner euro. Av VATT:s finansiering täcks 2/3 med medel från statsbudgeten och 1/3 är konkurrensutsatt forskningsfinansiering. VATT har cirka 55 medarbetare av vilka 40 är forskare.

I anslutning till VATT finns ett oberoende råd för utvärdering av den ekonomiska politiken, som inrättades 2014. Målet för rådet är att förbättra kvaliteten på beredningen och beslutsfattandet i ekonomipolitiska frågor och komma med oberoende perspektiv på diskussionen om den ekonomiska politiken utifrån forskningsresultat.

Kontaktuppgifter

E-post
Registratorskontoret
kirjaamo@vatt.fi

Besöksadress

Economicum

Arkadiagatan 7
00100 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0809880-7

Telefon
Växel
+358 295519400 
(lna/msa)

Webbsida
VATT webbtjänst
vatt.fiÖppnas i ett nytt fönster.

Postadress

PB 1279
00101 Helsingfors