suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Statens ekonomiska forskningscentral

Organisation

Alternativt namn VATT

Statens ekonomiska forskningscentral VATT är en enhet för tillämpad ekomisk forskning på högsta nivå och fungerar som sakkunnig vid beredning och bedömning av beslut och finanspolitik.

VATT använder sig av vetenskapliga metoder och ofta omfattande registerdata för att förutspå eller utvärdera olika policyreformers effekter på bland annat individers, hushålls eller företags beteende.

VATT grundades 1990 och är underställd Finansministeriet. VATT:s årliga driftsutgifter är cirka 5,5 miljoner euro. Av VATT:s finansiering täcks 2/3 med medel från statsbudgeten och 1/3 är konkurrensutsatt forskningsfinansiering. VATT har cirka 55 medarbetare av vilka 40 är forskare.

I anslutning till VATT finns ett oberoende råd för utvärdering av den ekonomiska politiken, som inrättades 2014. Målet för rådet är att förbättra kvaliteten på beredningen och beslutsfattandet i ekonomipolitiska frågor och komma med oberoende perspektiv på diskussionen om den ekonomiska politiken utifrån forskningsresultat.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler