suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Statens ämbetsverk på Åland

Statens ämbetsverk på Åland är statens allmänna regionala myndighet på Åland och sköter en del av de uppgifter som enligt självstyrelselagen för Åland hör till rikets behörighet i landskapet.

Ämbetsverket handlägger fordonsskatter, befolkningsskydds- och beredskapsärenden, rättsskyddsärenden, konsument- och konkurrensärenden, detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, vissa trafiktillstånd, lantbruksärenden samt fartygsregistret för Ålands registerområde.

Statens ämbetsverk handhar även befolkningsdataärenden inkl. flyttningsanmälningar och namnändringar, förmyndarskapsärenden, vigslar, registrering av äktenskapsförord, notarius publicus och köpvittnestjänster, fastställande av bouppteckningars delägarförteckningar samt vidarebefordring av handels- och föreningsregisterärenden.

Kontaktuppgifter

E-post
info@ambetsverket.fi

E-post
registratur@ambetsverket.fi

Besöksadress
Torggatan 16B
22100 Mariehamn

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0282400-3

Telefon
+358 18635270 
(avgiftsfritt)

Webbsida
Statens ämbetsverk på Åland
www.ambetsverket.ax

Postadress
Torggatan 16 B
22100 Mariehamn
Postadress
PB 58
22101 Mariehamn