suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet verkar som del av statsrådet. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken. Social- och hälsovårdsministeriet arbetar för att alla ska ha samma möjligheter till ettsunt och tryggt liv.

Ministeriet har till uppgift att främja god hälsa och funktionsförmåga hos befolkningen och jämställdheten mellan könen, arbeta för en hälsosam arbets- och livsmiljö och säkra tillräckliga social- och hälsotjänster och säkra en rimlig försörjning under alla skeden i livet.

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Sjötullsgatan 8

00170 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0244685-8

Webbsida
Framsida - Sosiaali- ja terveysministeriö
stm.fi/sv/framsidaÖppnas i ett nytt fönster.

Postadress

Sjötullsgatan 8

00170 Helsingfors