suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster HRM

Alternativt namn HRM

HRM är en samkommun som producerar tjänster inom vattenförsörjning och avfallshantering samt reg-ion- och miljöinformation. HRM hjälper invånarna att verka för en bättre miljö.

Kontaktuppgifter

E-post
Kundtjänst
asiakaspalvelu@hsy.fi

Besöksadress
Ilmalatorget 1
00240 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2274241-9

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
OVT = 0037227424191
Förmedlarkod:
BAWCFI22
Telefon
Kundtjänst
+358 9156212110 
(lna/msa)

Webbsida
Hemsidan
www.hsy.fi/sv

Postadress
PB 100
00066 Hsy