suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Nationella audiovisuella institutet

Nationella audiovisuella institutet (KAVI) är ett statligt verk som står under Undervisnings- och kulturministeriet och vars verksamhet är stadgad i lag. I KAVI:s lagstadgade uppgifter ingår att bevara filmer och tv- och radioprogram och bedriva forskning på området, utöva tillsyn över tillhandahållandet av bildprogram och att främja mediefostran.

Kontaktuppgifter

E-post
Kundtjänst
kavi@kavi.fi

Besöksadress

5. våningen

Sörnäs strandväg 25 A
00500 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245872-8

Telefon
Kundtjänst
+358 295338000 
(lna/msa)

Postadress

PB 16
00501 Helsingfors