suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nationella audiovisuella institutet

Organisation

Nationella audiovisuella institutet (KAVI) är ett statligt verk som står under Undervisnings- och kulturministeriet och vars verksamhet är stadgad i lag. I KAVI:s lagstadgade uppgifter ingår att bevara filmer och tv- och radioprogram och bedriva forskning på området, utöva tillsyn över tillhandahållandet av bildprogram och att främja mediefostran.

Det finns inte information om alla servicekanaler på det språk du valt. Byt språk på sidan om du vill ha information om servicekanalerna på andra språk.