suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Meteorologiska institutet

Meteorologiska institutet är ett service- och forskningsinstitut, som tillhandahåller väder-, havs- och klimattjänster som är viktiga för den allmänna tryggheten och näringslivets verksamhetsförutsättningar.

Meteorologiska institutets tjänster baseras på en intensiv atmosfärs- och havsrelaterad forskning och högklassiga observationer.

Verksamheten bedrivs dygnet runt och ger stöd till myndigheternas, företagens och medborgarnas aktiviteter även när vädret, havet och naturen frambringar speciella utmaningar.

Kontaktuppgifter

E-post
kirjaamo@fmi.fi

Besöksadress
Erik Palméns plats 1
00560 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0244664-7

Telefon
Telefonväxel
+358 0295391000 
(lna/msa)

Webbsida
Meteorologiska institutet
sv.ilmatieteenlaitos.fi

Postadress
PB 503
00101 Helsingfors