suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Karlebynejdens Utveckling Ab

Organisation

KOSEK betjänar företag i alla skeden; då du vill grunda ett företag, då det växer och då du vill etablera internationell verksamhet och ända fram till ett eventuellt ägarskifte.

Våra tjänster är avgiftsfria för alla företag som är verksamma i Karleby- och Perhoregionen.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler