suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Karlebynejdens Utveckling Ab

KOSEK betjänar företag i alla skeden; då du vill grunda ett företag, då det växer och då du vill etablera internationell verksamhet och ända fram till ett eventuellt ägarskifte.

Våra tjänster är avgiftsfria för alla företag som är verksamma i Karleby- och Perhoregionen.

Kontaktuppgifter

E-post
info@kosek.fi

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 1798904-6

Telefon
+358 68243400 
Samtalet är avgiftsbelagt.

Postadress

Salutorget 5

67100 Karleby