suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Jämställdhetsombudsmannen

Alternativt namn Jämställdhetsombudsmannens byrå

Ombudsmannen ger instruktioner och råd om frågor som gäller jämställdhetslagen, diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck och främjande av jämställdheten.

Uppgifter

  • att övervaka att lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män åtföljs, i synnerhet förbuden mot diskriminering och diskriminerande annonsering
  • att informera om jämställdhetslagen och hur den skall tillämpas
  • att genom initiativ, råd och anvisningar bidra till att lagens syfte uppnås
  • att följa upp att jämställdheten genomförs på olika områden av samhället
  • vidta åtgärder för att uppnå förlikning i diskrimineringsärenden som avses i jämställdhetslagen.

Jämställdhetsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet och verkar inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Kontaktuppgifter

E-post
tasa-arvo@oikeus.fi

Besöksadress

Tavastvägen 3
00530 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 0245974-7

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003702459747232
Förmedlarkod:
E204503
Telefon
växel
+358 295666830 
(lna/msa)

Postadress

PB 22
00023 Statsrådet