suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förvaltningsnämnden för Sveaborg

Organisation

Förvaltningsnämnden för Sveaborg har som uppgifter att restaurera och underhålla fästningen, byggnaderna och landskapet, att hyra ut lokaler och bostäder samt att presentera besöksmålet för besökare och förvalta Sveaborg.

Vilka tjänster kan jag få?


Bekanta dig med organisationens servicekanaler