suomi.fi
Gå direkt till innehållet.
Organisation

Findata - Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata

Alternativt namn Findata

Findata är en tjänst för sekundär användning av uppgifter inom social- och hälsovården enligt principen om ett serviceställe. 

Fintada beviljar tillstånd för åtkomst till material när

ärendet gäller sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter

och uppgifterna samkörs från flera register eller när registeruppgifterna kommer från privata serviceanordnare inom social- och hälsovården.

Findata samlar in registermaterial från personuppgiftsansvariga,

samkör och pseudonymiserar eller anonymiserar material.

Findatai erbjuder sina kunder en informationssäker driftmiljö med fjärråtkomst för behandling av pseudonymiserat material.

Tillståndsmyndighetens verksamhet grundar sig på lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019).

Findata finns i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd, THL, åtskild från institutets övriga verksamhet.

Kontaktuppgifter

E-post
Helpdesk
info@findata.fi

Besöksadress

Mannerheimvägen 166
00300 Helsingfors

Organisationens identifieringsuppgifter
FO-nummer: 2229500-6

Nätfakturauppgifter
Nätfakturaadress (EDI-kod) :
003722295006
Förmedlarkod:
E204503
Telefon
Helpdesk
+358 295246500 
(lna/msa)

Webbsida
Tillståndsmyndigheten Findata
www.findata.fi/svÖppnas i ett nytt fönster.