suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Säteilyturvakeskus

Organisaatio

Vaihtoehtoinen nimi STUK

Säteilyturvakeskus (STUK) on säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen. Sen tavoitteena on ihmisten, yhteiskunnan, ympäristön ja tulevien sukupolvien suojelu säteilyn haitallisilta vaikutuksilta.

STU­Kin teh­tä­vä on val­voa sä­tei­ly­tur­val­li­suut­ta Suo­mes­sa

Säteilyturvakeskuksen toiminnan tavoite on, että suomalaisten säteilyaltistus pidetään niin pienenä sekä turvallisuus niin hyvänä kuin käytännöllisin toimenpitein on mahdollista ja että säteily- ja ydinonnettomuudet estetään.

STUKin valvonnan perusta on säteily- ja ydinturvallisuutta koskeva lainsäädäntö, turvallisuusmääräykset ja ohjeet.

STUK toimii avoimesti ja kansalaisia kuunnellen. Sen päätökset ja ratkaisut perustuvat aina säteilyturvallisuuteen ja sen parantamiseen. Työtään se tekee hyvässä yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja koko ympäröivän yhteiskunnan kanssa. STUK huolehtii myös suurelta osin Suomen kansainvälisestä, säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyvästä yhteistyöstä.

STUK valvoo ydinvoimalaitoksia, muita ydinlaitoksia, ydinmateriaaleja ja ydinjätteiden loppusijoitusta. STUK valvoo myös säteilyn käyttöä terveydenhuollossa ja teollisuudessa sekä tutkimuksessa ja koulutuksessa. STUK myöntää säteilyn käyttöön liittyvät luvat.

STUK valvoo osaltaan radioaktiivisten aineiden kuljetuksia.

STUKilla on ympärivuorokautinen päivystys ydinonnettomuuksien ja muiden säteilyvaaratilanteiden varalle. STUK on säteilyvaaratilanteissa asiantuntijaviranomainen, joka tekee yhteistyötä muiden viranomaisten, järjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa.

STUK valvoo myös ympärivuorokautisesti säteilyn esiintymistä ympäristössä.

Suurin osa ihmisen saamasta säteilystä on peräisin luonnosta. STUK valvoo työpaikoilla radonia ja valmistelee säädöksiä ja ohjeita kotien radonista. Sisäilmaan maaperästä tunkeutuvan radonin ohella auringon ultraviolettisäteily aiheuttaa merkittävän säteilyaltistuksen suomalaisille.

STUK valvoo myös solariumien, matkapuhelimien, muiden säteilyä hyväksikäyttävien laitteiden ja sähkölinjojen säteilyturvallisuutta.

STUKin maksulliset mittauspalvelut

Säteilyturvakeskus tarjoaa yrityksille ja yksityisille kansalaisille erilaisia säteilyyn liittyviä mittaus- ja asiantuntijapalveluita, mikäli ne tukevat STUKin toiminta-ajatusta säteilyn vahingollisten vaikutusten estämisestä ja rajoittamisesta.

Mitä palveluja voin saada?


Tutustu organisaation asiointikanaviin