suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säteilyturvakeskus

Luonnonsäteilyn valvonta

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa. Luonnonsäteilylle altistavissa toiminnoissa voivat työntekijät tai väestö altistua tavanomaista suuremmalle määrälle luonnonsäteilyä.

Luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa voi olla:

•Työskentely tiloissa, joissa hengitysilman radonpitoisuus on huomattavan suuri esim. kaivokset ja maanalaiset tilat (Säteilylaki 145 §, 155 §)

•Talousveden toimittaminen kuluttajille, jossa luonnon radioaktiivisten aineiden pitoisuus on normaalia suurempi (Säteilylaki 154 §)

•Rakennustuotteiden valmistus, tuonti EU:n ulkopuolelta tai siirto EU:n sisällä, jos ne sisältävät normaalia enemmän luonnon radioaktiivisia aineita (Säteilylaki 153 §, Valtioneuvoston asetus 1034/2018 53 §)

•Kaivostoiminta (Säteilylaki 145 §)

•Tavanomaista suurempia määriä luonnon radionuklideja sisältävien materiaalien ja jätteiden käsittely, käyttö, varastointi tai hyödyntäminen (NORM) (Säteilylaki 145 §, Valtioneuvoston asetus 1034/2018 52 §)

•Lentotoiminta (Säteilylaki 152 §)

Toimi näin

Työpaikat, joissa työtilojen radonmittaus on tilattu muulta radonmittausyritykseltä kuin STUKin radonmittauspalvelusta, ilmoittavat mittaustulokset STUKille verkkoasioinnissa.

Lisätietoa muiden luonnonsäteilylle altistavien toimintojen velvollisuuksista kuten ilmoitusvelvollisuudesta ja luonnonsäteilyaltistuksen selvitysvelvollisuudesta sekä rakennustuotteista aiheutuvan säteilyaltistuksen selvittäminen on kuvattu STUKin verkkosivuilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Luonnonsäteilylle altistavan toiminnan velvollisuuksista vastaa toiminnasta vastaava taho, työnantaja tai yritys, jolla on luonnonsäteilylle altistavaa toimintaa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (VnA) 1034/2018

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (STMa) 1044/2018

STUKin määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSäteilyturvakeskus
Palvelusta vastaaSäteilyturvakeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Säteilyturvakeskus
Päivitetty: 10.12.2020