suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskukselta haettava ydinjätteiden tuonti- ja vientilupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Säteilyturvakeskus myöntää hakemuksesta luvan ydinjätteiden tuontiin ja vientiin. Tuonti- ja vientilupa vaaditaan valtioiden rajat ylittävien radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen siirtoihin, joissa alkuperämaa, määrämaa tai mikä tahansa kauttakulkumaa on Euroopan komission jäsenvaltio. Tuonti- ja vientilupaa ei vaadita käytöstä poistettujen lähteiden siirtoihin radioaktiivisen lähteen toimittajalle, valmistajalle tai tunnustetulle laitokselle, radioaktiivisen materiaalin siirtoon jälleen käsiteltäväksi jatkokäyttöä varten eikä jätteille, joissa on ainoastaan luonnossa esiintyviä radioaktiivisia materiaaleja. Radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen siirroista säädetään neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom.

Tuonti- ja vientilupahakemuksessa on käytettävä direktiivin 2006/117/Euratom mukaista vakioasiakirjaa.

Toimi näin

Hakijan on toimitettava Säteilyturvakeskukselle ydinenergia-asetuksen 55 d § mukainen kirjallinen hakemus. Hakemus on toimitettava STUKin kirjaamoon joko sähköisesti (stuk@stuk.fi) tai postitse: Säteilyturvakeskus, Kirjaamo, PL 14, 00811 Helsinki

Kenelle ja millä ehdoin

Säteilyturvakeskus myötää tuonti- tai vientiluvan, jos se katsoo, että ydinenergialain ja -asetuksen sekä neuvoston direktiivin edellytykset täyttyvät.

Palvelu on maksullinen.

Lupahakemuksen käsittelystä peritään hakijalta maksu. Maksu määräytyy tuntiveloitusperusteisesti.


Määräaika

Tuonti ja vientilupa voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi.

Voimassaoloaika

Tuonti ja vientilupa voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Ydinenergialaki 11.12.1987/990

Ydinenergia-asetus 12.2.1988/161

Neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSäteilyturvakeskus
Palvelusta vastaaSäteilyturvakeskus
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Säteilyturvakeskus
Päivitetty: 10.12.2020