suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskukselta haettava ydinjätteiden tuonti- ja vientilupa

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Säteilyturvakeskus myöntää hakemuksesta luvan ydinjätteiden tuontiin ja vientiin. Tuonti- ja vientilupa vaaditaan valtioiden rajat ylittävien radioaktiivisen jätteen ja käytetyn polttoaineen siirtoihin, joissa alkuperämaa, määrämaa tai mikä tahansa kauttakulkumaa on Euroopan komission jäsenvaltio. Tuonti- ja vientilupaa ei vaadita käytöstä poistettujen lähteiden siirtoihin radioaktiivisen lähteen ...

Toimi näin

Hakijan on toimitettava Säteilyturvakeskukselle ydinenergia-asetuksen 55 d § mukainen kirjallinen hakemus. Hakemus on toimitettava STUKin kirjaamoon joko sähköisesti (stuk@stuk.fi) tai postitse: Säteilyturvakeskus, Kirjaamo, Jokiniemenkuja 1, 01370 Vantaa

Kenelle ja millä ehdoin

Säteilyturvakeskus myötää tuonti- tai vientiluvan, jos se katsoo, että ydinenergialain ja -asetuksen sekä neuvoston direktiivin edellytykset täyttyvät.


Määräaika

Tuonti ja vientilupa voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi.

Voimassaoloaika

Tuonti ja vientilupa voidaan myöntää enintään kolmeksi vuodeksi.

Tausta ja lainsäädäntö

Neuvoston direktiivi 2006/117/Euratom, radioaktiivisen jätteen ja käytetyn ydinpolttoaineen siirtojen valvonnasta ja tarkkailusta

Palvelun toteuttaa

Säteilyturvakeskus

Palvelusta vastaa

Säteilyturvakeskus
Tekstistä vastaa: Säteilyturvakeskus
Päivitetty: 4.5.2022