suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Säteilyturvakeskus

Turvallisuuslupa korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetuksiin

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Radioaktiivisten aineiden kuljetusluvan hakeminen

Kuljetukseen kuuluvat kaikki radioaktiivisten aineiden kuljetukseen sisältyvät ja liittyvät toimenpiteet. Näitä ovat esim.

•pakkauksen suunnittelu, valmistus, kunnossapito ja korjaaminen;

•radioaktiivisia aineita sisältävien kuormien ja kollien valmistelu, lähettäminen, kuormaaminen, kuljettaminen;

•kuljetusolosuhteista johtuvat matkan väliaikaise ...

Toimi näin

Turvallisuuslupaa korkea-aktiivisten umpilähteiden kuljetuksiin voi hakea STUKin nettisivuilta löytyvillä lomakkeilla. Ohjeistusta ja lisätietoa turvallisuusluvan hakemiseen on saatavilla turvallisuuslupaa käsittelevältä STUKin -internetsivulta. Valtioneuvoston asetuksessa ionisoivasta säteilystä ja sen liitteessä 5 on esitetty yksityiskohtaisemmin turvallisuuslupahakemuksessa esitettävät tiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Maantiekuljetuksessa radioaktiivisten aineiden kuljettajalla pitää pääsääntöisesti olla ADR-ajolupa, joka kattaa radioaktiiviset aineet. Lisätietoa ajoluvasta saa Liikenteen turvallisuusvirastolta (Trafi).

Tietyissä tapauksissa ADR-ajoluvan voi radioaktiivisten aineiden osalta korvata ns. tiedostavalla koulutuksella. Kuljettajien on kuitenkin saatava sopivaa, tehtävien mukaista ja riittävää koulutusta radioaktiivisten aineiden kuljetusta koskevista vaatimuksista. Koulutuksen on annettava heille riittävät tiedot radioaktiivisten aineiden kuljetukseen liittyvistä säteilyriskeistä. Tällainen tiedostava koulutus on vahvistettava työnantajan antamalla todistuksella.

Jos lähetystä valmistellaan ilmakuljetusta varten, esimerkiksi pakkaajalla ja lähettäjällä on oltava erityinen vaarallisten aineiden ilmakuljetuksia koskeva pätevyys. Lisätietoja tästä koulutuksesta saa Liikenteen turvallisuusvirastolta (Trafi).

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Säteilyturvakeskus

Palvelusta vastaa

Säteilyturvakeskus
Tekstistä vastaa: Säteilyturvakeskus
Päivitetty: 5.4.2022