suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Saavutettavuus

Suomi.fi-palveluissa on huomioitu saavutettavuus. Keskeinen tavoite on yhdenvertaisuus, jotta kuka tahansa voi syrjimättömästi

  • käyttää palveluja 
  • ymmärtää, mitä niissä sanotaan.

Suomi.fi-palveluissa käytetään tarkistuslistana Näkövammaisten liiton Saavutettavuus huomioitu -auditoinnin kriteerejä. Auditoinnista löydät lisätietoa Saavutettavuus huomioitu -sivulta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista koko Suomessa. Lain edellyttämistä vaatimuksista löydät lisätietoa Saavutettavuus-sivulta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi määrittelee julkishallinnon digitaalisten palvelujen saavutettavuuden vähimmäistason. Direktiivi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102).  

Saavutettavuus huomioitu -leima on jo myönnetty Suomi.fi-tunnistukselle.