suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi.fi-valtuudet-verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Suomi.fi-valtuudet-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. 

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. 

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan.  

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Verkkopalvelussa on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3)
  • Näppäimistöllä ei pääse kaikkeen sisältöön ja toiminnallisuuteen, esimerkiksi lisäohjeisiin. Tietyissä valintaruuduissa näppäimistöllä ei voi tehdä valintaa tai poistaa sitä. (WCAG 2.1.1)
  • Näppäimistökohdistin (fokus) ei ole näkyvissä tietyissä käyttöliittymäelementeissä. (WCAG 2.4.7)
  • Kohdistimen (fokuksen) askellus- ja lukemisjärjestys ei ole kaikilta osin johdonmukainen. Joidenkin sivujen avautuessa kohdistin sijoittuu epäloogisesti ja apuvälineteknologioiden välityksellä ei ilmoiteta uuden näkymän avautumisesta. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)  
  • Verkkopalvelun aikarajoituksesta ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä, eikä aikarajoituksia voi hallita. (WCAG 2.2.1)
  • Verkkopalvelun sivuotsikko (page title) ei päivity asiointivaltuutustarkastuksessa. (WCAG 2.4.2)
  • Kaikki käyttöliittymäkomponentit eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. Palvelussa on joitakin nimeämättömiä elementtejä, ja joihinkin lomake-elementteihin ei ole ohjelmallisesti yhdistetty niihin liittyvää nimilappua. Lisäohjeita ei lueta apuvälineteknologioiden välityksellä. Välilehdet on toteutettu linkkeinä, eikä niiden valitsemisesta saa palautetta ruudunlukijan välityksellä. Valintaruutujen tilan muutoksesta ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä. Kalenterielementtiä ei tulkita apuvälineteknologioiden välityksellä oikein. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)  
  • Kaikki viestit eivät ole ohjelmallisesti löydettävissä tai luettavissa, eikä ruudunlukijalle tule tietoa virheilmoituksista. Apuvälineteknologioiden välityksellä ei myöskään vahvisteta, kun valtuutettu on lisätty tai poistettu tai toiminto keskeytetty. (WCAG 4.1.3) 

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2023 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.  


Verkkopalvelu on julkaistu 9.2.2017. 

Tämä seloste on laadittu 11.9.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 28.11.2022.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivustoAvautuu uuteen ikkunaan.