suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi.fi-viestit-verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Suomi.fi-viestit-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. 

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. 

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi  

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Verkkopalvelussa on käytetty joitakin väriyhdistelmiä, jotka eivät ole kontrastiltaan riittäviä. (WCAG 1.4.3)
  • Verkkopalvelussa on joitakin epätarkkoja linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
  • Tietyissä valintaruuduissa näppäimistöllä ei voi tehdä valintaa tai poistaa sitä. (WCAG 2.1.1)
  • Näppäimistökohdistimen sijoittumisessa on joitakin epäjohdonmukaisuuksia. (WCAG 1.3.2, 2.4.3) 
  • Verkkopalvelun aikarajoituksesta ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä, eikä aikarajoituksia voi hallita. (WCAG 2.2.1)
  • Kaikki käyttöliittymäkomponentit eivät ole ohjelmallisesti ymmärrettäviä. Esimerkiksi useamman liitetiedoston lisääminen ei ole mahdollista apuvälineteknologioiden tulkitseman toiminnallisuuden perusteella. Saapuneiden viestien listassa viesteihin mahdollisesti sisältyvistä liitetiedostoista ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä. Kirjoita viesti -toiminnossa apuvälineteknologiat tulkitsevat ohjeita englanniksi. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)  
  • Kaikki viestit eivät ole ohjelmallisesti löydettävissä tai luettavissa. Apuvälineteknologioiden välityksellä ei esimerkiksi tule vahvistusta liitetiedoston lisäämisestä tai poistamisesta. (WCAG 4.1.3) 

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuoden 2020 aikana.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.


Verkkopalvelu on julkaistu 15.12.2017. 

Tämä seloste on laadittu 11.9.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 11.9.2020.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto