suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Suomi.fi-verkkopalvelun saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Suomi.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista. 

Tästä verkkopalvelusta vastaa Digi- ja väestötietovirasto. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä.

Miten saavutettavia sivut ovat?

Tämä verkkopalvelu täyttää osittain lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelussa on saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa? 

Pyrimme jatkuvasti parantamaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä. 

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella saavutettavuus(at)dvv.fi.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fiAvautuu uuteen ikkunaan.  

saavutettavuus(at)avi.fi

puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkopalvelu ei ole vielä kaikilta osin saavutettava.  

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Näppäimistökohdistin (fokus) ei ole näkyvissä tietyissä käyttöliittymäelementeissä, esimerkiksi karttahaussa ja tietyissä haitariosioissa. (WCAG 2.4.7)
  • Kohdistimen (fokuksen) askellus- ja lukemisjärjestys ei ole kaikilta osin johdonmukainen, esimerkiksi karttahaussa. Rekisterit-osiossa on joitakin sivuja/näkymiä, joissa kohdistin ei sijoitu siten, että apuvälineteknologioiden välityksellä ilmoitettaisiin uuden sivun/näkymän avautumisesta. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)
  • Verkkopalvelun aikarajoituksesta ei ilmoiteta apuvälineteknologioiden välityksellä, eikä aikarajoituksia voi hallita. (WCAG 2.2.1)
  • Hakutoiminnon suodattimissa toiminta ei ole täysin johdonmukaista. Lisäksi suodattimissa tulkitaan tietyt ohjeet englanniksi. Tapahtumatiedot-osiossa haun kalenterirajaus ei toimi täysin oikein apuvälineteknologioiden välityksellä ja osa sisällöstä tulkitaan englanniksi. (WCAG 3.2.4, 4.1.2).  
  • Tietyt käyttöliittymäkomponentit eivät ole ohjelmallisesti täysin ymmärrettäviä, esimerkiksi valintaruutuihin ei ole yhdistetty niihin liittyvää kysymystä, tai nimilappu ei ole riittävän kuvaava. Rekisterit-osion avattavia ja suljettavia haitariosioita ei tulkita apuvälineteknologioiden välityksellä oikein. (WCAG 1.3.1, 3.3.2, 4.1.2) 
  • Apuvälineteknologioiden välityksellä ei tule vahvistusta, kun Rekisterit-osiossa tietoja on poistettu tai tiedoissa tehdyt muutokset perutaan. Tapahtumatiedot-osiossa tapahtumien rajaamisesta ei anneta mitään palautetta. (WCAG 4.1.3)

Tässä listatut puutteet pyritään korjaamaan vuosien 2022-2023 aikana.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Verkkopalvelussa on joitakin videosisältöjä, jotka eivät ole saavutettavia. Niistä puuttuu kuvailutulkkaus. Ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset.  


Verkkopalvelu on julkaistu 1.7.2017. 

Tämä seloste on laadittu 11.9.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 10.11.2022

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)Avautuu uuteen ikkunaan. 

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivustoAvautuu uuteen ikkunaan.