suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uppgifter om dina händelser på Suomi.fi-nättjänsten

Publicerad 27.4.2018

På Suomi.fi-nättjänsten kan du kolla uppgifter om dina händelser från och med maj. Med uppgifter om evenemang avses händelseuppgifter som Suomi.fi-tjänsterna sparat om hur tjänsterna används. 

I första skedet kommer händelser som gäller identifieringen i nättjänsten samt händelser som gäller meddelanden att listas upp på listan över händelser som visas i Suomi.fi-nättjänsten. I händelseuppgifterna kan du till exempel kontrollera när du har skickat ett meddelande till en myndighet via Suomi.fi-meddelanden. Du kan även söka händelser under en viss period. 

Du hittar händelseuppgifterna via Suomi.fi-nättjänstens meny. Du kan endast se dina händelseuppgifter efter att du identifierat dig. I framtiden kommer händelseuppgifterna att mer omfattande täcka Suomi.fi-identifikationens händelser och händelser som gäller Suomi.fi-fullmakter.