suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Tjänsten Fullmakter: Behandlingen av fel med överlappande fullmakter underlättas

Publicerad 18.10.2019

Tjänsten Fullmakter utökades med en ny egenskap som särskilt bokföringsbyråer och andra som använder tjänsten i sitt yrke har nytta av. Härefter är det lättare att behandla fel med överlappande fullmakter. Den nya egenskapen förutsätter inga åtgärder av användarna.

Tjänsten Fullmakter har tidigare meddelat att det förekommer motstridigheter om en arbetstagare som ska befullmäktigas har en tidsmässigt överlappande fullmakt för samma fullmaktsärende som beviljats av samma kund. En sådan åtgärd har lett till ett felmeddelande.

Situationen kan uppkomma till exempel om det för en ny arbetstagare skapas fullmakter genom att man som underlag kopierar en annan arbetstagares fullmakter och det vid kopieringen medföljer ett företag eller en person som redan tidigare gett arbetstagaren en fullmakt.

I den nya versionen visar tjänsten en sammanställning av motstridigheterna och lösningarna på dem. Användaren kan radera överflödiga fullmakter direkt via sammanställningen.

På samma gång har funktionen för parallell handläggning av flera fullmaktsbegäranden förbättrats. Härefter går det snabbare att skapa nya fullmakter och fullmaktsbegäranden.