suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi har förnyats

Publicerad 3.7.2017

Den förnyade webbplatsen Suomi.fi samlar in tjänster för medborgare, företag och myndigheter. På webbplatsen hittar du myndigheters tjänster och anvisningar för olika livssituationer och företagsverksamhet lätt på en och samma adress.

Den nya Suomi.fi har nu ersatt medborgarportalen Suomi.fi samt webbplatsen Suomi.fi:s Arbetsrum som var riktad till myndigheter. FöretagsFinland-portalen med  tjänster för företag fortsätter ända till slutet av året 2017. Trots att en del av innehållet som riktar sig till företag och samfund redan finns tillgänglig på den nya webbplatsen, hittar du de aktuella företagstjänsterna bäst i FöretagsFinland-portalen.

Förutom ett förnyat utseende innehåller den nya webbplatsen Suomi.fi mer tjänster och handledande texter för olika livssituationer. Webbplatsen ger också möjlighet att kontrollera vilka uppgifter som finns om en själv i förvaltningens register. 

På hösten ges ut Suomi.fi-meddelanden, som skall ersätta nuvarande Medborgarkontot. Under nästa år kan man använda olika organisationers e-tjänster med en enda identifiering.

Suomi.fi-fullmakter kan du bekanta dig med i en testversion. Länken till testversionen finns på Suomi.fi:s startsida. Suomi.fi-fullmakter kan utnyttjas i takt med att myndigheterna börjar utnyttja den här möjligheten i sina egna e-tjänster. Det är fråga om en helt ny tjänst där medborgare eller representanter för ett företag kan ge en annan person eller ett företag fullmakt att uträtta ärenden åt sig själv. 

Webbplatsens innehåll kompletteras fortlöpande också efter publiceringen. Bekanta dig med webbplatsen Suomi.fi och ge respons till utvecklarna!