suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-webbtjänstens tillgänglighet förbättras kontinuerligt

Publicerad 13.8.2020

I Suomi.fi-webbtjänsten beaktas tillgänglighet ur många olika synvinklar. Webbtjänsten kan användas med olika terminaler och olika tekniska hjälpmedel, såsom skärmläsningsprogram. 

Utöver den tekniska tillgängligheten satsar Suomi.fi också på innehållets tillgänglighet. Texterna i användargränssnittet samt handledande innehåll för medborgare och företag produceras alltid på finska, svenska och engelska.  Vi strävar efter att skriva våra texter så begripligt och tydligt som möjligt så att det ska vara så enkelt som möjligt för alla att använda webbtjänsten.

Det viktigaste handledande informationsinnehållet publiceras i sin helhet också som teckenspråkiga videor. Hösten 2020 producerar vi också anvisningar för användningen av Suomi.fi-tjänsterna som videor på teckenspråk. 

Vi publicerar tillgänglighetsbeskrivningar för Suomi.fi-webbtjänsten och övriga Suomi.fi-tjänster i september 2020.

Läs mer om Suomi.fi-tjänsternas tillgänglighet.

Suomi.fi Design System stöder förbättringen av den tekniska tillgängligheten

I utvecklingen av Suomi.fi-webbtjänsten har man infört komponenter ur Suomi.fi Design System-bibliotekets användargränssnitt. Med hjälp av dessa kan tillgängligheten förbättras för webbtjänstens olika delar. 

Tillgängligheten beträffande komponenterna som skapats för Design System-biblioteket säkerställs både i planerings- och genomförandeskedet tillsammans med en tillgänglighetsexpert. Alla komponenter testas också innan de publiceras. 

Komponenterna får användas fritt antingen som sådana eller så kan de bearbetas att motsvara det visuella uttrycket i den egna tjänsten. Suomi.fi Design System-biblioteket utvecklas och upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Bekanta dig med Suomi.fi Design System (på finska).

Egna favoriter försvinner från Suomi.fi-webbtjänsten

Möjligheten att spara sidor som favoriter försvinner i Suomi.fi-webbtjänsten. Listorna med egna favoriter tas bort tisdagen den 18 augusti 2020. I fortsättningen kan du spara sidor som du ofta använder till exempel bland webbläsarens bokmärken. 

Läs anvisningarna för den webbläsare du använder om du behöver hjälp med att använda bokmärken: