suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-meddelanden öppnas snart för små företag – organisation, inled ibruktagandet!

Publicerad 5.12.2018

Via Suomi.fi-meddelanden kan organisationer snart skicka meddelanden även till representanter för företag. Meddelanden öppnas i produktionsbruk för företag ännu år 2018.

I den första fasen kan meddelanden skickas till så kallade mikroföretag som sysselsätter 1–9 personer. Mikroföretagen utgör dock enligt Statistikcentralens siffror upp till 93 procent av alla företag. I den första vågen omfattar meddelanden för företag med andra ord redan största delen av det finländska företagsfältet.

I den första fasen kan meddelanden för små företag endast hanteras av en person med firmateckningsrätt, till exempel verkställande direktören. Företaget kan således i framtiden ta emot myndighetsmeddelanden elektroniskt och frångå papperspost i kommunikationen med myndigheter.

Hur kan min organisation börja skicka meddelanden till företag?

Företagens meddelandetjänst fungerar på samma sätt som meddelanden för medborgare. Enda skillnaden är att den avsändande myndigheten riktar meddelandena med FO-nummer (företag) istället för personnummer (medborgare).  De organisationer som i dag använder Suomi.fi-meddelanden kan således lätt utvidga användningen av tjänsten att även omfatta företagskunder.

Myndigheter som tillhandahåller företag tjänster bör absolut förbereda sig på ibruktagandet av tjänsten Meddelanden för företag och möjliggöra en bättre elektronisk kommunikation för organisationens företagskunder. Kontakta vår kundtjänst och inled ibruktagandet eller läs mer om tjänsten Meddelanden.