suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-meddelanden är här! Nu kan du få elektronisk post från myndigheterna

Publicerad 20.12.2017

Befolkningsregistercentralen har öppnat en ny tjänst för kommunikationen mellan medborgare och myndigheter, Suomi.fi-meddelanden. Tjänsten ingår i Suomi.fi-nättjänsten.

Med hjälp av Suomi.fi-meddelanden kan medborgarna få meddelanden, beslut och annan viktig post från myndigheterna i elektroniskt format direkt i Suomi.fi-nättjänsten i stället för på papper med posten. Nu behöver man inte längre vänta på brev på posten och arkivera papper i mappar, utan meddelanden från myndigheterna hittas alltid enkelt i den elektroniska kanalen. På det här sättet blir kontakterna med myndigheterna smidigare och snabbare. Via tjänsten kan medborgarna också själva skicka meddelanden till myndigheterna, till exempel mer information i anslutning till en ansökan som lämnats in.

Meddelandetjänsten ersätter tjänsten Medborgarkonto som användes tidigare.

Enkelt att bli användare!

Det är lätt att börja använda tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Först identifiera dig på Suomi.fi-nättjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller certifikatkort.

Därefter ger du ditt samtycke till elektronisk meddelandeförmedling. Det här gör du genom att välja punkten "Jag ger mitt samtycke till att få alla meddelanden och bevisliga delgivningar elektroniskt" på sidan Meddelanden. Med detta val ger du ditt samtycke till att offentliga organisationer som använder Suomi.fi-meddelanden kan skicka meddelanden, delgivningar och beslutshandlingar till dig elektroniskt via Suomi.fi-meddelanden. Efter du gett detta samtycke får du inte längre någon papperspost från de myndigheter som hanterar sina tjänster i Suomi.fi-meddelanden.

Att använda Suomi.fi-meddelanden är emellertid inte obligatoriskt för medborgarna. En medborgare som inte ger sitt samtycke till elektronisk kommunikation i Suomi.fi-nättjänsten kommer även i fortsättningen att få meddelanden från den offentliga förvaltningen som papperspost.

Information om inkomna meddelanden per e-post

När ett nytt meddelande inkommit till Suomi.fi-meddelanden informeras du om detta per e-post. E-post skickas till den adress som du uppgav när du började använda Suomi.fi-meddelanden. Du kan när som helst ändra e-postadressen i inställningarna i tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

I början av 2018 kommer Befolkningscentralen ut med en mobilapplikation för Suomi.fi. Därefter kan nya meddelanden från myndigheterna även läsas med smarta enheter. Via appen kommer också information om nya meddelanden som anlänt till Suomi.fi-meddelanden. Med hjälp av appen som utvecklats för Android- och iOS-enheter kan meddelanden från myndigheterna alltså läsas var och när som helst.

Aktivera Suomi.fi-meddelanden