suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Suomi.fi-fullmakter: Ge en annan person fullmakt att hämta din receptbelagda medicin åt dig

Publicerad 17.3.2020

Om du är förkyld ska du nu stanna hemma och bli frisk. Du kan ge elektroniskt med Suomi.fi-fullmakter ge en annan person fullmakt att hämta din receptbelagda medicin. Du kan själv bestämma hur länge fullmakten gäller. Om d vill kan du även återkalla den. 

Den person du befullmäktigat kan uträtta ärendet på vilket apotek som helst. Personen behöver inte ditt FPA-kort, recept eller patientinstruktioner, endast sitt eget identitetskort, pass eller körkort. 

Du kan även komma överens med en person i en riskgrupp att denne ger dig rätt att uträtta sina apoteksärenden.

Så här ger du en elektronisk fullmakt:

1. Identifiera dig i tjänsten på adressen suomi.fi/fullmakter.

2. Välj ”Ge fullmakt” i menyn. 

3. Lägg till den befullmäktigade personens namn och personbeteckning. 

4. Välj ”Apoteksfullmakt” i listan med fullmaktsärenden och ange hur länge fullmakten gäller. 

5. Ge den befullmäktigade personen din personbeteckning och namnet på den receptmedicin du behöver. 

Med Suomi.fi-fullmakter kan du även ge fullmakt för många andra myndigheters e-tjänster. Mer information om tjänsten finns på adressen Suomi.fi/fullmakter.