suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rusning i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter

Publicerad 2.7.2020

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter är för närvarande överbelastad på grund av semesterperioden. Handläggningen av enskilda fullmaktsansökningar kan för närvarande ta längre tid än de tidigare uppskattade 2–5 vardagarna. Vi beklagar eventuella olägenheter som detta kan orsaka.

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande som togs i bruk i juni gör det möjligt att ge elektroniska fullmakter och uträtta ärenden åt instanser som inte kan göra elektroniska fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter. Dessa är till exempel näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, offentliga organisationer och utländska företag.

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i Suomi.fi-fullmakter har genomförts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och i det här skedet ansvarar Skatteförvaltningen för tillhandahållandet av tjänsten.

Mer information om tjänsten: https://dvv.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomi-fi-valtuuksien-virkailijavaltuuttamispalvelu-on-aloittanut-toimintansa