suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Redan över 10 miljoner ärenden uträttade åt någon annan elektroniskt med hjälp av Suomi.fi-fullmakter

Publicerad 25.6.2019

Sedan Suomi.fi-fullmakter lanserades (augusti 2016) har redan över 10 miljoner ärenden uträttats åt någon annan eller ett företag med hjälp av den. 

Användningen har ökat kraftigt, i synnerhet under detta år. Under 2017 uträttades ärenden åt någon annan ungefär 1,2 miljoner gånger och 2018 uppgick antalet redan till 2,9 miljoner. Under den första delen av det här året (januari–maj) uppgick antalet användningar redan till över 6,5 miljoner. Detta innebär att på månadsnivå har över 1,6 miljoner ärenden uträttats åt någon annan. 

Man uppskattar att antalet kontroller av fullmakter ännu kommer att fördubblas från dessa antal inom nästa år, när bl.a. aktörer inom den privata sektorn i allt större utsträckning börjar utnyttja Fullmakter-tjänsten.  

Digitalisering av processen för att verifiera fullmakter innebär stora kostnadsbesparingar

Användningen av Fullmakter-tjänsten innebär stora kostnadsbesparingar, särskilt för olika e-tjänster. Den största besparingen uppstår i digitaliseringen av processen för att verifiera fullmakten. Det går snabbare att granska fullmakten, det krävs färre besök eller samtal och annat manuellt arbete för att granska fullmakten.

Enligt en utvärdering gjord av en oberoende instans ger varje uträttat ärende en inbesparing på 6–10 euro. Med antalet användningar i Fullmakt-tjänsten har, om man räknar på detta sätt, kumulativt redan uppstått besparingar på 60--100 miljoner euro. I uppskattningen har man inte ens tagit med de besparingar som det innebär för en enskild medborgare eller ett företag, när ärendena kan uträttas åt någon annan oberoende av tid och plats.

En framgångsrik början på året

Inledningen av året har också annars varit bra för Fullmakter-tjänsten.  I juni placerade sig tjänsten på tredje plats i Europeiska kommissionens tävling Sharing and Reuse, som håller en mycket hög nivå. I tävlingen ville man lyfta fram innovativa digitala tjänster och program med samhällspåverkan i medlemsländerna i Europeiska unionen och EFTA.