suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

På sidan Regler för arbetslivet finns heltäckande information

Publicerad 11.5.2018

I vilka situationer får arbetsgivaren använda kameraövervakning? Och vad var kvalifikationsår nu igen?

I nättjänsten Suomi.fi har information om arbetslivets regler och praxis publicerats. Det nya datainnehållet finns på sidan Regler för arbetslivet. Innehållet har också publicerats på svenska och engelska.

I datainnehållet Regler för arbetslivet tas det bland annat upp vad som man ska beakta när ett anställningsförhållande inleds eller avslutas. Det finns också innehåll om till exempel dataskydd i arbetslivet och olika särdrag i arbetssätten.

Arbetsmarknadens centralorganisationer ansvarar för datainnehållet: Akava ry, Finlands näringsliv EK, Kyrkans arbetsmarknadsverk, KT Kommunarbetsgivarna, Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC, Tjänstemannacentralorganisationen STTK och Statens arbetsmarknadsverk SAMV. 

Bekanta dig med det nya innehållet på sidan Regler för arbetslivet.