suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

På Suomi.fi-nättjänsten finns nu information också på teckenspråk

Publicerad 4.9.2018

De första innehållen på teckenspråk har publicerats på Suomi.fi-nättjänsten inom ämnenområdena pensioner, förrättandet av bouppteckning och upprättande av testamente.

På teckenspråk hittar du information om ålderspension, pension som intjänats i utlandet, betalning av pension till utlandet och om pensionärsrabatter. Därtill hittar du allmän information om att gå i pension samt betalning av pension före den egentliga pensionsåldern.

Utöver pensioner finns omfattande information på teckenspråk om förrättandet av bouppteckning och upprättande av testamente.

I samband med informationen finns till de olika ämnesområdena relaterade tjänster, men inte på teckenspråk.

I framtiden görs det mera innehåll på teckenspråk. Vi har för avsikt nästa år att producera innehåll också för företagskunder på teckenspråk.

Bekanta dig med innehåll på teckenspråk.