suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Också dina egna studieuppgifter syns nu i Suomi.fi-nättjänsten

Publicerad 12.2.2019

Nu visas även dina studieuppgifter i Suomi.fi-nättjänsten. I avsnittet Register i nättjänsten finns uppgifter från Utbildningsstyrelsens Koski-servicehelhet som samlar information om finländarnas studieprestationer och -rätter.

I Suomi.fi kan du se följande uppgifter:

  • prestationer och studierätter från grundskolor, gymnasier och yrkesinriktade läroanstalter som registrerats efter januari 2018.
  • studentexamina som avlagts efter år 1990.
  • högskoleprestationer och studierätter syns i regel från och med år 1995, men det kan förekomma högskolespecifika undantag.

Finländarnas studieuppgifter finns tillgängliga i tjänsten Min Studieinfo från och med februari 2018. I tjänsten kan du ven dela uppgifter med en länk. 

– Studieuppgifter kan komma till användning i många livsskeden, till exempel när du söker jobb. Därför är det bra att de är lätt tillgängliga på nätet även via Suomi.fi, säger Joonas Mäkinen, utvecklingschef vid Utbildningsstyrelsen.

Suomi.fi:s serviceägare Jari Suhonen vid Befolkningsregistercentralen är glad att man har fått med Koski-servicehelheten i Suomi.fi:s register.

– Vi strävar efter att utvidga registeravsnittets utbud att omfatta så många olika livsområden som möjligt och studieuppgifter är ett stort steg i denna riktning. På detta vis kan man öka transparensen hos de offentliga datalagren genom att allt fler register som är av intresse för medborgarna kan ögnas igenom med några klick, konstaterar Suhonen.

Utöver studieuppgifter hittar du i Suomi.fi bland annat uppgifter om dig som införts i befolknings- och fastighetsdatasystemet, fordon i ditt namn och dina körkortsuppgifter. Du kan se dina uppgifter genom att logga in i Suomi.fi-nättjänsten på adressen www.suomi.fi.

Mer information:

utvecklingschef Jari Suhonen, jari.suhonen@vrk.fi, +358 50 358 9956

utvecklingschef Joonas Mäkinen, joonas.makinen@oph.fi, +358 29 533 1271

Suomi.fi-tjänsten, som produceras av Befolkningsregistercentralen, samlar tjänster och information om den offentliga förvaltningens tjänster för medborgare och företag på en och samma adress. I tjänsten hittar du till exempel myndigheternas e-tjänster, blanketter och kommunernas serviceutbud. 

Genom att logga in kan du bl.a. granska dina egna registeruppgifter. I fortsättningen kan du också motta meddelanden från myndigheterna (t.ex. beslut, anvisningar, delgivningar och undersökningsresultat) i din elektroniska, säkra postlåda i Suomi.fi-webbtjänsten i stället för att få allt på papper. I tjänsten kan du också befullmäktiga någon annan att sköta dina ärenden eller be om befullmäktigande för att sköta någon annans ärenden.