suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nya registeruppgifter i avsnittet Register!

Publicerad 10.1.2020

Nya registeruppgifter har lagts till under avsnittet Register i Suomi.fi. Under uppgifterna från Pensionsskyddscentralen ser du vilken pensionsanstalt som har försäkrat ditt nuvarande eller senaste jobb. Du kan gå vidare till webbplatsen för din arbetspensionsanstalt för att bekanta dig med dess tjänster. Under uppgifterna om skogsfastigheter från Finlands skogscentral ser du en sammanfattning av dina viktigaste uppgifter som sparats i systemet för skoglig information. Uppgifterna omfattar bl.a. skogsareal, trädbestånd, naturobjekt och föreslagna åtgärder för kommande fyraårsperiod. 

Du kan logga in i Suomi.fi med bankkoder, mobilcertifikat eller identitetskort. I avsnittet Register har man sedan tidigare kunnat se bl.a. uppgifter om studierätt, uppgifter i handelsregistret samt personuppgifter ur befolkningsdatasystemet.

Gå till avsnittet Register