suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Nu kan du kontrollera dina lån från Mellersta Finlands bibliotek i Suomi.fi-nättjänsten

Publicerad 14.2.2018

Ett nytt register har införts i Suomi.fi-nättjänsten. I registret kan du nu se dina låne- och reserveringsuppgifter i Mellersta Finlands bibliotek. Biblioteken i Mellersta Finland, Keski-kirjastot, omfattar alla 23 kommuner i Mellersta Finland – sammanlagt över 50 bibliotek och flera bokbussar. Keski-kirjastot har en gemensam databas där man kan söka och reservera material tack vare att alla bibliotek använder samma bibliotekssystem.

Inloggade användare kan se sina låne- och reserveringsuppgifter under Register i Suomi.fi-nättjänsten. I samband med att du kontrollerar dina uppgifter kan du direkt gå vidare till Keski-kirjastots webbplats för att reservera material.

  • Det är bra att medborgare i framtiden på ett ställe och med en inloggning kan kontrollera vilka uppgifter som sparats om dem i olika register. Därför bestämde vi oss också för bibliotekens del att gå med i det här pilotprojektet, berättar Juha Hälinen, planerare av nättjänster vid Jyväskylä stadsbibliotek.

Inom kort kommer man i Suomi.fi-nättjänsten också kunna kontrollera uppgifter om lån och reserveringar vid bibliotek i andra regioner. För närvarande kan man i Suomi.fi-nättjänsten kontrollera bland annat sina person-, fordons- och fastighetsuppgifter under Register.

Mer information om Keski-kirjastot (på finska): Keski-kirjastot

Mer information:

Befolkningsregistercentralen, direktör Joonas Kankaanrinne, joonas.kankaanrinne(a)vrk.fi

Jyväskylä stadsbibliotek, planerare av nättjänster Juha Hälinen, juha.halinen(a)jkl.fi