suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Myndigheterna förenade sina krafter och plockade ihop en förpackning till unga som fyllt 18 år

Publicerad 12.2.2020

I det elektroniska informationspaketet sammanställs alla de rättigheter och skyldigheter i anslutning kring offentliga ärenden som man själv måste ansvara för då man blivit myndig. Paketet sammanställdes av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som inledde sin verksamhet i början av året, Fpa, Navigatorerna, polisen, Försvarsmakten och Skatteförvaltningen. 

18 är en underbar ålder som ger dig många rättigheter. Då du fyllt 18 år får du bland annat rösta, skaffa körkort och köra bil eller gifta dig, om du så vill. Den som är myndig är också skyldig att själva ansvara för ärenden som har att göra med till exempel beskattning och ansökan om förmåner. 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Fpa, Navigatorerna, polisen, Försvarsmakten och Skatteförvaltningen sammanställde en elektronisk informationsförpackning för personer som blivit myndiga. I paketet finns information om och stöd för alla de officiella ärenden man måste sköta själv då man blivit myndig.

– En 18-åring ansvarar för första gången själv för alla offentliga ärenden och föräldrarna till en ung person som fortfarande bor hemma kan inte sköta sitt barns angelägenheter utan en separat fullmakt. Många saker kan till en början kännas utmanande, men det finns alltid hjälp att få, berättar kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

På webbplatsen Suomi.fi/18ar hittar du tips om hur bland annat du beställer ett skattekort, gör en flyttanmälan eller skaffar dig till exempel ett pass, identitetskort och körkort. Dessutom listas alla de aktörer, till exempel de riksomfattande Navigatorerna, hos vilka ungdomar kan få stöd för att uträtta myndighetsärenden. 

– Den offentliga förvaltningens tjänster blir nu i snabb takt elektroniska. Då man blivit myndig och skaffar nätbankskoder och tar i bruk suomi.fi-meddelanden, går det smidigt att uträtta ärenden hos myndigheterna elektroniskt, fortsätter Lehto.

Att övergå till elektroniska tjänster är både en ekonomisk och ekologisk gärning. Det att vi slopar onödig papperspost har stor betydelse också för miljön. 

– I anslutning till förpackningen till myndiga skickar vi också till alla ungdomar som bor i Finland och fyller 18 år i år ett officiellt gratulationskort, som vi hoppas blir den sista pappersförsändelsen från oss. Kortet hänvisar till informationsbanken och ger anvisningar om hur man börjar uträtta ärenden elektroniskt, fortsätter Lehto. 

Informationspaketet för 18-åringar finns på adressen suomi.fi/18ar